Bladaaltje

Het bladaaltje kan in lelie en aardbei voor aantastingen zorgen. Het chrysantenbladaaltje (Aphelenchoides ritzemabosi) en het aardbeibladaaltje (Aphelenchoides fragariae) zijn in Nederland de meest voorkomende soorten (in de vollegrond). Bladaaltjes komen voor in bladeren, bloemknoppen, bladknoppen en groeipunten, waarin ze tevens kunnen overwinteren. Op de bladeren ontstaan gekleurde zones. Later verkleuren de aangetaste bladeren bruin of zwart.

Voor akkerbouwers zijn vooral de andere vijf plantparasitaire soorten van belang:
> Cysteaaltje
> Stengelaaltje
> Vrijlevende wortelaaltje
> Wortelknobbelaaltje
> Wortellesieaaltje