Graswortelknobbelaaltje

Aantasting door het graswortelknobbelaaltje komt voor op zavel- en zwaardere kleigronden in het zuidwesten, midden en noorden van Nederland. Op de klei in het Oldambt en op de zand/dalgronden komt aantasting niet voor.

Het belangrijkste akkerbouwgewas waarin het graswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne naasi) schade veroorzaakt is de suikerbiet. De bieten krijgen langgerekte, dikke knobbels aan het einde van de wortels. Daarnaast zien we ook aantasting door het aaltje in zomertarwe. De groei blijft dan pleksgewijs achter. De wortels vertakken sterk en ontwikkelen langgerekte wortelknobbels.

Schade per gewas