logo
logo

Bladaaltjes

Het bladaaltje kan in lelie en aardbei voor aantastingen zorgen. Maar voor akkerbouwers zijn vooral de andere vijf plantparasitaire soorten van belang.