logo
logo

Bladaaltjes

Het bladaaltje kan in lelie en aardbei voor aantastingen zorgen. Het chrysantenbladaaltje (Aphelenchoides ritzemabosi) en het aardbeibladaaltje (Aphelenchoides fragariae) zijn in Nederland de meest belangrijke soorten (in de vollegrond). Voor akkerbouwers zijn vooral de andere vijf plantparasitaire soorten van belang. 

Bladaaltjes komen voor in bladeren, bloemknoppen, bladknoppen en groeipunten, waarin ze tevens kunnen overwinteren. Op de bladeren ontstaan gekleurde zones. Later verkleuren de aangetaste bladeren bruin of zwart.