logo
logo

Stengelaaltjes

Levenscyclus van het stengelaaltje

 

 

  • Komt vooral voor op zwaardere gronden.
  • Veroorzaakt ingezonken plekken op de knollen en droogrot die diep in de knol kan doordringen. De aantasting gaat in de bewaring door.
  • Bovengronds zijn zware aantastingen zichtbaar aan planten die in groei achter blijven en/of bladmisvormingen, verdikte bladstelen en holle stengels.
  • Stengelaaltje overleeft zeer lang in de grond, besmette percelen zijn moeilijk weer vrij van aaltjes te krijgen.