logo
logo

Wortelknobbelaaltjes

Wortelknobbelaaltjes komen vooral voor op zand-, dal-, zavel-, en lichtere kleigronden. Ze hebben een brede waardplantenreeks. De aaltjes vermeerderen snel. Daardoor kunnen ze grote schade aanrichten. In bloembollen gaat het dan bijvoorbeeld om afgekeurde partijen dahlia of gladioolbollen. Bij aardappel, peen en schorseneer zorgen ze voor een verminderde kwaliteit en daardoor mindere opbrengst.

In Nederland zijn dit de belangrijkste soorten:

  • Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje)
  • Meloidogyne fallax (bedriegelijk maïswortelknobbelaaltje)
  • Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
  • Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)

 

Levenscyclus en de belangrijkste kenmerken: