Aaltjesaanpak in akkerbouw

Nematiciden

De in Nederland toegelaten nematiciden zijn onder te verdelen in carbamaten en fosforesters.

  Carbamaten Fosforesters
Actieve stof/ Eigenschap Vydate 10G Fosthiazaat
Oplosbaarheid Zeer goed Goed
Systemische werking Ja (inclusief contact) Ja
Werking op bladluizen Ja ?
Geschikt voor rijentoepassing Zeer goed* Goed
Binding aan organische stof Niet Weinig

* i.v.m. hogere wateroplosbaarheid is verdeling in de grond beter.

Raskeuze

Niet alle rassen zijn even gevoelig voor aantasting door aaltjes.

Gewasrotatie

Voor een gezonde bodem is het belangrijk om aan vruchtwisseling te doen. Dat wil zeggen dat je op een bepaald stuk land elk jaar een ander gewas teelt. Ook wel gewasrotatie genoemd.
Vooral aardappelen en suikerbieten nemen veel stoffen op uit de grond en door het rooien wordt de bodemstructuur aangetast. Het is daarom aan te raden om deze teelten af te wisselen met andere teelten zoals bijvoorbeeld granen. Ook is het ivm aardappelmoeheid aan te raden om maar eens per 3 of 4 jaar aardappelen te telen op een perceel. Dit heet één op drie en één op vier rotatie.

Risico beperking
Het is ook belangrijk om gewassen op een perceel af te wisselen om te voorkomen dat de gewas-gebonden ziekten, plagen en onkruiden toenemen. Aaltjes zijn hierbij een veelvoorkomend probleem. Aaltjes nemen namelijk in aantal toe wanneer er bepaalde gewassen staan, waarmee ze zich kunnen voeden. Bij voldoende roteren van gewassen nemen de aantallen aaltjes automatisch weer af.

Er wordt ook wel gesproken over maaivruchten (gewassen die gemaaid worden), hakvruchten (aardappelen en bieten) en rustgewassen/eiwitgewassen (granen en vlinderbloemigen).

Teeltvoorschriften
Er gelden verschillende teeltvoorschriften voor akkerbouwers. Deze richten zich zowel op gewasrotatie als maatregelen om te voorkomen dat ziekten en plagen van het ene naar het andere perceel overgaan. De teeltvoorschriften zijn ondergebracht bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aaltjes.net maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies die nodig zijn om je advertenties van Aaltjes te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.