Aaltjes
Toepassen granulaat
Opbrengstderving
Schade gewas

Toename aaltjesproblematiek

Verder

Aaltjes komen overal ter wereld voor en vormen een toenemend probleem voor de akkerbouw. De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriƫn, schimmels of insecten. Slechts enkele soorten veroorzaken plantenziekten zoals bijvoorbeeld aardappelmoeheid. Sommige aaltjes leven als parasiet in het darmkanaal van zoogdieren (bijvoorbeeld spoelwormen en aarswormpjes). De laatste jaren vormen ook vrijlevende aaltjes in steeds meer gewassen een probleem. Zij kunnen veel schade veroorzaken.

Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Aardappelcystenaaltje

Globodera rostochiensis (Biotype ABC) en
Globodera pallida (Biotype DE)

Beide varianten van het aardappelcystenaaltje veroorzaken aardappelmoeheid. Naast opbrengstschade (tot 80%) betekenen deze aaltjes een groot gevaar voor de afzet van pootgoed. Het aardappelcystenaaltje staat op de quarantainelijst van de Europese Unie.

Levencyclus

Levencyclus aardappelcystenaaltje
Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Vrijlevend wortelaaltje

Trichodorus en Paratrichodorus

Vrijlevende wortelaaltjes komen vooral op lichtere gronden voor en kunnen erg schadelijk zijn. Het bouwplan biedt weinig mogelijkheden tot onderdrukking van dit aaltje. De keuze van groenbemester heeft wel invloed op de vermeerdering van aaltjes.

Levencyclus

Levencyclus vrijlevend wortelaaltje
Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Maïswortelknobbelaaltje

Meloïdogyne chitwoodi

Het maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi) lijkt veel op het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (M. fallax). Belangrijk verschil is dat deze laatste zich, in tegenstelling tot de eerste, slecht vermeerdert op maïs. Zeer lage beginbesmettingen in het voorjaar geven bij aardappels al kwaliteitsproblemen. Er zijn grote verschillen tussen aardappelrassen in gevoeligheid voor aantasting.

Levencyclus

Levencyclus maiswortelknobbelaaltje
Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Noordelijk wortelknobbelaaltje

Meloïdogyne hapla

Het Noordelijk wortelknobbelaaltje komt alleen voor op lichte gronden. Zowel aardappelen als vlinderbloemigen zijn goede waardplanten. Aantasting van de plant is te zien door pleksgewijs achterblijven in groei.

Levencyclus

Levencyclus noordelijk wortelknobbelaaltje
Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Wortellesieaaltje

Pratylenchus penetrans (de meest schadelijke soort)

Dit aaltje komt vooral voor op zandgronden. Het wortellesieaaltje remt de groei en veroorzaakt kwaliteitsverlies. Vaak is dit aaltje aanwezig in combinatie met andere aaltjessoorten. Beheersing is moeilijk door de brede waardplantenreeks. Het aaltje maakt de plant gevoeliger voor aantasting door verwelkingsziekte (Verticilium).

Levencyclus

Levencyclus wortellesieaaltje
Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Stengelaaltje


Het stengelaaltje komt vooral voor op zwaardere gronden en overleeft zeer lang in de bodem. De laatste jaren komen er steeds meer meldingen van dit aaltje. Eenmaal besmette percelen zijn moeilijk weer vrij van aaltjes te krijgen.

Levencyclus

Levencyclus stengelaaltje

Vydate® 10G

Vydate® 10G is een granulaat met als werkzame stof oxamyl. Het middel is werkzaam tegen alle aaltjes op alle grondsoorten. Daarnaast werkt het tegen diverse insecten (o.a. luizen). Vydate® 10G heeft een aantal unieke eigenschappen, waardoor het een goede en bedrijfszekere werking tegen aaltjes heeft:

  • Hoge oplosbaarheid; er is dus weinig vocht nodig voor een effectieve toepassing.
  • Systemische werking; het middel verplaatst zich door de gehele plant, waardoor de gehele plant wordt beschermd.

ToepassingToepassing

In aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen) kan
Vydate® 10G als volgt worden ingezet:

  • Volveldsbehandeling: Vydate® 10G vlak voor, of tijdens het pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Het middel zo gelijkmatig mogelijk strooien met daarvoor geschikte apparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10-15 cm. Dosering: 40 kg/ha.
  • Toplaagbehandeling: bij natte grondontsmetting is de aaltjesbestrijding in de toplaag het slechtst.
    Op ontsmette percelen waar de grond niet kerend is bewerkt kan Vydate® 10G worden gestrooid
    en in de toplaag worden ingewerkt (5 cm). Dosering: 20 kg/ha.
  • Rijenbehandeling: tijdens het poten kan Vydate® 10G met op de pootmachine opgebouwde apparatuur in de aardappelrug worden gestrooid in een strook van 25-30 cm. Hierdoor wordt de beginontwikkeling van het gewas bevorderd, waardoor de eigenschappen van resistente rassen beter tot hun recht komen. Opbrengstschade wordt hierdoor grotendeels voorkomen. Dosering: 10 kg/ha

Schadebeeld

In Nederland komen ongeveer 1200 soorten aaltjes voor. Daarvan zijn er ongeveer 100 schadelijk voor planten (plantparasitair). Slechts 25 soorten veroorzaken problemen in landbouwgewassen. Naast de schade die aaltjes direct aan gewassen toebrengen, kunnen ze ook indirecte schade veroorzaken doordat ze schimmels en virussen overdragen. De meeste soorten brengen hun hele leven ondergronds door. Uitzondering zijn blad- en stengelaaltjes, die ook bovengronds leven.

Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Schadebeeld aardappelcystenaaltje

Globodera rostochiensis (Biotype ABC) en
Globodera pallida (Biotype DE)

De cysten op de wortels zijn met het blote oog te zien.
Te herkennen aan plekken in het perceel die achterblijven in groei.

Schadebeeld vrijlevend wortelaaltje

Schadebeeld vrijlevend wortelaaltje

Trichodorus en Paratrichodorus

Kringerigheid in de knol.
Wortels en ondergrondse stengeldelen worden aangetast, zijwortels worden gevormd waardoor gewas er bossig uitziet. Dit aaltje kan het tabaksratelvirus overbrengen.

Schadebeeld maiswortelknobbelaaltje

Schadebeeld maïswortelknobbelaaltje

Meloïdogyne chitwoodi

De knol vertoont bobbels of pukkels vlak onder de schil en bruine plekjes in de schors en het merg van de knol.

Schadebeeld noordelijk wortelknobbelaaltje

Schadebeeld noordelijk wortelknobbelaaltje

Meloïdogyne hapla

De wortels zien er spinachtig uit doordat de knobbeltjes uit de zijwortels groeien.

Schadebeeld wortellesieaaltje

Schadebeeld wortellesieaaltje

Pratylenchus penetrans (de meest schadelijke soort)

Langwerpige bruine tot zwarte plekjes op de plantenwortels. In het veld achterblijvende plekken in groei.

Schadebeeld stengelaaltje

Schadebeeld stengelaaltje

 

Ingezonken plekken op de knollen en droogrot die diep in de knol kan doordringen. Aantasting aan planten die in groei achterblijven (bovengronds), bladmisvormingen, verdikte bladstelen en holle stengels.

Extra opbrengst door behandeling

Aaltjes kunnen veel schade veroorzaken wat een forse inkomstenderving tot gevolg heeft. Het bestrijden van aaltjes kan dit opbrengstverlies flink beperken. Bijvoorbeeld door het gebruik van Vydate® 10G. Dit is al snel rendabel en levert extra inkomsten op. Via de calculator kunt u een indruk krijgen van economische schade door aaltjes en wat een effectieve behandeling u op kan leveren.

De pagina wordt geladen.
Even geduld a.u.b.