Destructoraaltjebij Aardappelen

Schade

Het destructoraaltje (Ditylenchus destructor) gaf in het verleden veel problemen in de fabrieksaardappelteelt en wordt daarom ook wel het veenkoloniale aardappelaaltje genoemd. Het aaltje veroorzaakt oppervlakkige aantastingen van de aardappelknollen. In tegenstelling tot het stengelaaltje verspreidt de droogrot zich niet door de knollen. In aardappelkuilen kan de aantasting tijdens de bewaring wel doorzetten. Introductie via pootgoed is een belangrijke bron van besmetting met het destructoraaltje.

Bestrijding

Bouwplan
In akkerbouwrotaties is alleen de aardappel een redelijke waardplant. Normaal gesproken zakt een besmetting met het destructoraaltje snel weer in na de teelt van aardappelen. Het zijn de onkruiden die zorgen dat besmettingen op peil blijven. Vooral akkermunt, moerasandoorn, veldzuring en zilverschoon bouwen de populatie sterk op.