Graswortelknobbelaaltjebij Suikerbieten

Schade

Het belangrijkste akkerbouwgewas waarin het graswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne naasi) schade veroorzaakt, is de suikerbiet. De bieten krijgen langgerekte, dikke knobbels aan het einde van de wortels. Een opvallend kenmerk is dat het aaltje slechts één generatie per jaar heeft en het besmettingsniveau daardoor niet snel toeneemt.

Bestrijding

Aardappelen in de voorvrucht verminderen problemen in bieten. Voor het beheersen van aardappelmoeheid en opslag is dit sowieso aan te raden. Aardappelplanten zijn niet schadegevoelig voor M. naasi en het aaltje kan zich niet op aardappelen vermeerderen. Tijdens de teelt van aardappelen neemt de besmetting sterk af.

  • Granulaten
    Granulaten voorkomen schade tijdens de beginontwikkeling van bietenplanten. Daarmee legt u de basis voor een gezonde oogst. Als u het granulaat Vydate® 10G gebruikt, bestrijdt u naast het graswortelknobbelaaltje ook andere wortelknobbelaaltjes, bietencysteaaltjes, vrijlevende aaltjes, bietenkevers en springstaarten. Strooi het granulaat tijdens het zaaien in de zaaivoor met een daarvoor geschikte granulaatstrooier. Dosering Vydate® 10G: 15 kg per hectare.