logo
logo

Maïswortelknobbelaaltje

Levenscyclus

Schade

Het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi) is sinds midden jaren '80 in ons land bekend en het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne fallax) sinds 1992. Ze lijken veel op elkaar, met als verschil dat M. fallax zich niet op maïs vermeerdert.

Maïswortelknobbelaaltje hebben 3 cycli per jaar met 200 tot 400 eitjes per cyclus.

De aaltjes veroorzaken onopvallende, langgerekte knobbels in bieten. Er treedt geen zijwortelvorming op. De twee aaltjes zijn op knobbelvorm niet van elkaar te onderscheiden.

Bestrijding

Een van de weinige troeven in het bouwplan is de stamslaboon. De meeste rassen van dit gewas zijn niet-waardplant voor beide maïswortelknobbelaaltjes. Een opvallende uitzondering is het ras Verbano, dat beide soorten wel vermeerdert. Als ook het noordelijk wortelknobbelaaltje in het spel is, gaat deze vlag niet op. Bonen verergeren namelijk de problemen met het noordelijk wortelknobbelaaltje.
 
Braak en grondontsmetting

Bij zwarte braak neemt de populatie maïswortelknobbelaaltjes snel af. Braaklegging is echter lang niet op alle percelen uitvoerbaar vanwege stuiven, slempen en zware onkruiddruk. Verder zijn beide maïswortelknobbelaaltjes zijn zeer gevoelig voor grondontsmetting met fumigantia.

Granulaten
Granulaten voorkomen schade tijdens de beginontwikkeling van bietenplanten. Daarmee legt u de basis voor een gezonde oogst. Als u het granulaat Vydate® 10G gebruikt, bestrijdt u naast maïswortelknobbelaaltjes ook andere wortelknobbelaaltjes, bietencysteaaltjes, vrijlevende aaltjes, bietenkevers en springstaarten. Strooi het granulaat tijdens het zaaien in de zaaivoor met een daarvoor geschikte granulaatstrooier. Dosering Vydate® 10G: 15 kg per hectare.