logo
logo

Graswortelknobbelaaltje

Schade

Bij aantasting door het graswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne naasi) blijft zomertarwe pleksgewijs achter in groei. De wortels vertakken sterk en ontwikkelen langgerekte wortelknobbels. Wintertarwe is, in tegenstelling tot zomertarwe, niet gevoelig voor schade door (havercyste)aaltjes.
 
Aantasting door graswortelknobbelaaltjes komt voor op zavel- en zwaardere kleigronden in het zuidwesten, midden en noorden van ons land. Maar op de klei in het Oldambt is het aaltje nooit aangetroffen. Ook op de zand/dalgronden komt aantasting niet voor.

Bestrijding

Niet te vaak graan telen is de beste manier om aantasting door het graswortelknobbelaaltje te voorkomen. Verder verkleint de teelt van maïs als ‘aaltjesvangend’ gewas de kans op problemen. Grondontsmetting is ook effectief tegen besmetting met het graswortelknobbelaaltje.