Havercysteaaltjebij Tarwe

Schade

Aaltjes veroorzaken niet vaak problemen in tarwe. Schimmelziekten, virusziekten en insecten zijn veel grotere boosdoeners. Wel kan het havercysteaaltje (Heterodera avenae) in een bouwplan met veel zomertarwe voor problemen zorgen. Wintertarwe is niet gevoelig voor schade door aaltjes.
 
Bij aantasting door het havercysteaaltje blijft zomertarwe pleksgewijs achter in groei. De bladpunten van de aangetaste planten verkleuren roodachtig. Het wortelstelsel is sterk vertakt en knoestig. Vanaf begin juni zijn kleine bolletjes (cysten) zo groot als een speldeknop zichtbaar op de wortels.

Bestrijding

De beste manier om het havercysteaaltje te bestrijden is het aanhouden van een ruime vruchtwisseling. Daarnaast is grondontsmetting tegen aardappelmoeheid ook effectief tegen het havercysteaaltje.

Schade per aaltje