logo
logo

Vrijlevend wortelaaltje

Levenscyclus

Schade

Vrijlevende wortelaaltjes hebben 3 tot 4 cycli per jaar. Een cyclus duurt 7 tot 8 weken. Per cyclus gaat het om 40 eitjes.

Aantasting door Trichodorus spp. in uien leidt tot een slecht ontwikkeld wortelstelsel. De wortels vertonen vaak een bossige groei. Ze groeien zijwaarts weg en hebben afgestompte wortelpunten.

 

Besmette uienpercelen vertonen onregelmatige plekken met zwakke en gezonde planten.

 

Bestrijding

Een goed doordacht bouwplan is belangrijk voor beheersing van vrijlevende wortelaaltjes. Aardappel werkt, behalve voor T. pachydermes, aaltjesverminderend. Suikerbiet vermeerdert aaltjes juist. Van de groenbemesters is bladrammenas het meest geschikt. Vrijlevende wortelaaltjes vermeerderen zich slecht in dit gewas. Daarnaast is onkruidbestrijding van groot belang. De meeste akkeronkruiden zijn namelijk vermeerderaars van deze aaltjes. Verder zorgt een goed werkende drainage voor minder gunstige omstandigheden voor Trichodoride-aaltjes.

schade in ui van vrijlevende aaltjes