logo
logo

Nematiciden

De in Nederland toegelaten nematiciden zijn onder te verdelen in carbamaten en fosforesters.

Carbamaten werken systemisch. Ze geven ook een goede bescherming op gronden met een hoog organische stofgehalte en bestrijden daarnaast bladluizen.

De prestaties van fosforesters zijn duidelijk minder, vooral omdat ze geen systemische werking hebben en minder goed oplosbaar zijn (zie onderstaande tabel).

Vergelijking werking nematiciden
 

  Carbamaten  Fosforesters
Actieve stof / Eigenschap Vydate 10G

Ethoprofos en fosthiazaat

Oplosbaarheid

Zeer goed tot goed

Matig
Systemische werking Ja

Nee

Werking op bladluizen Ja

Nee

Geschikt voor rijentoepassing  Goed

Matig

Binding aan organische stof    Weinig

 Sterk