logo
logo

Nieuws

Vydate lijkt positieve invloed te hebben op Mycorrhiza

Uit onderzoek van de universiteit van Leuven blijkt dat het gebruik van Vydate 10G (werkzame stof oxamyl) de ontwikkeling van Mycorrhiza bevordert. Deze schimmels vormen een belangrijke verbinding tussen bodem en plant.
Lees meer >

Chitwoodi rukt op

De schadelijke Meloïdogyne aaltjes chitwoodi en fallax verspreiden zich razendsnel. De pootaardappelsector maakt zich ernstig zorgen over de verspreiding van de aaltjes.
Lees meer >

Alleen combinatie van maatregelen kan aardappelteelt beschermen

Virulente aaltjes rukken op Aardappelmoeheid neemt toe in Nederlandse aardappelen. Virulente aaltjes zorgen voor toenemende problemen doordat resistente aardappelrassen steeds vaker niet meer resistent blijken tegen deze aaltjes. De teler kan met de juiste maatregelen de problemen beheersbaar houden.
Lees meer >

HLB: onderschat AM-problematiek niet

Ondanks gebruik van hoogresistente rassen worden steeds vaker AM-besmettingen aangetroffen. Nieuwe resistente aardappelrassen zijn nog niet voorhanden.
Lees meer >

Mengsels groenbemester drukken aaltjesbesmetting

Groenbemestermengsels zorgen voor een afname van wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, ook al komen in het mengsel waardplanten van dit aaltje voor. Dit blijkt uit een demo van zaadbedrijf DSV-zaden. Drie van de zeven getoetste mengsels lieten zelfs een grotere afname van het aaltje zien dan in de braakreferentie.
Lees meer >

Openheid over problemen op percelen is winst

Het toekomstige hygiëneprotocol voor aardappelmoeheid moet de aanbeveling krijgen voor pootgoedtelers om loonwerkers te informeren over ziektes en andere bijzonderheden op hun percelen. Hiermee kan een loonwerker problemen voorkomen bij het volgende perceel waar de loonwerker aan de slag gaat.
Lees meer >

Aaltjes zijn vaak ongrijpbaar voor uientelers

De aantasting van uien door aaltjes is moeilijk voorspelbaar. Onderzoeks- en adviesinstelling HLB ontwikkelt daarom detectiemethoden voor de plantparasitaire nematoden die ook in de uienteelt een rol spelen.
Lees meer >

Waarschuwing voor beheersing van aardappelmoeheid

In zetmeelaardappelgebieden in Nederland zijn populaties van het Globodera pallida (Pa) aardappelcysteaaltje gevonden die de huidige resistenties van aardappelen tegen deze soort doorbreken. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De autoriteit adviseert aardappeltelers in hun bedrijfsvoering rekening te houden met deze nieuwe soorten.
Lees meer >

Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden

Stengelaaltjes kunnen veel opbrengstverlies veroorzaken in uien, tulpen en andere bolgewassen. Minder bekend is dat deze aaltjes ook in peen, mais, aardappelen, vlinderbloemigen en suikerbieten schade kunnen aanrichten. Vooral in bieten nemen de problemen met stengelaaltjes de laatste jaren sterk toe.
Lees meer >

Vydate® 10G weer verkrijgbaar

In 2017 is Vydate® 10G, het meest effectieve middel voor de bestrijding van aaltjes, weer verkrijgbaar. Het granulaat heeft onder alle weersomstandigheden op alle grondsoorten een bedrijfszekere werking. Vydate® 10G is onder andere toe te passen in de aardappel-, uien-, bieten-, wortel-, en bollenteelt. Na ruim anderhalf jaar afwezigheid is het product nu gelukkig weer verkrijgbaar.
Lees meer >