logo
logo

Alleen combinatie van maatregelen kan aardappelteelt beschermen

Publicatiedatum: 11-01-2018

Virulente aaltjes rukken op
Aardappelmoeheid neemt toe in Nederlandse aardappelen. Virulente aaltjes zorgen voor toenemende problemen doordat resistente aardappelrassen steeds vaker niet meer resistent blijken tegen deze aaltjes. De teler kan met de juiste maatregelen de problemen beheersbaar houden.

In december organiseerde de aardappelsector een bijeenkomst bij het Wageningen Plant Research centrum in Valthermond. De circa 50 aanwezige deskundigen waren het er over eens dat aardappelmoeheid een serieus probleem vormt voor de hele sector. Niet alleen voor zetmeelaardappelen, maar ook consumptieaardappelen lopen gevaar. Wachten op de ontwikkeling van nieuwe resistente rassen kan nog wel vijf jaar duren. Met een mix van maatregelen kan de sector de komende jaren het probleem van schadelijke aaltjes beheersbaar houden.

Bewustwording van probleem

Maatregelen die helpen en die de teler direct kan toepassen, zijn zaken als: het bestrijden van aardappelopslag, de rassenkeuzetoets, bemonsteren tegen aardappelmoeheid en een goede perceelshygiëne tegen verdere verspreiding van virulente aaltjes.
DuPont was bij het overleg in Valthermond aanwezig. Ook wij beseffen dat er een breed scala aan maatregelen nodig zijn voor de bestrijding van virulente aaltjes. DuPont denkt dat bewustwording van de problematiek de eerste stap is om succes te boeken. “Het probleem is nu nog beheersbaar, met z’n allen moeten we inzetten op het beheersbaar houden van aardappelmoeheid.”

Behandeling geïnfecteerde percelen

Voor behandeling van geïnfecteerde percelen met virulente aaltjes adviseert DuPont een volleveldsdosering met 20 kg Vydate 10G. De langere werkingsduur van een 20 kg dosering zorgt voor minder vermeerdering van het aardappelcysteaaltje. Ook geeft deze dosering een beter financieel resultaat bij percelen waar meerdere soorten aaltjes tegelijk voorkomen, zo blijkt uit praktijkproeven.

Het antwoord of een 20 kg volleveldsdosering bij een perceel nodig is, zit in de grond. Als teler zou je moeten weten wat er speelt in jouw bodem, welke aaltjes zitten er en in wat voor een aantallen? Een grondmonster geeft hierin duidelijkheid. Daarnaast spelen factoren als pH, het organische stofgehalte van de bodem, maar ook het ras heeft een grote invloed op de benodigde dosering Vydate 10G.

Vydate 10G is een betrouwbaar granulaat dat een jarenlange bewezen effectieve werking heeft tegen schadelijke aaltjes. Het granulaat werkt tegen alle aaltjes op alle grondsoorten onder alle weersomstandigheden.
 

Overige berichten

Veel vooruitgang in bca-resistente rassen
BO-Akkerbouw krijgt geld voor onderzoek chitwoodi en erwinia
Alleen Vydate waar de aaltjesdruk hoog is
Maatschap Schuiring wint hoofdprijs: een professionele drone!
Voorkom problemen met chitwoodi
Nuttige aaltjes ongevoelig voor Vydate
Vydate lijkt positieve invloed te hebben op Mycorrhiza
Chitwoodi rukt op
HLB: onderschat AM-problematiek niet