logo
logo

Bij aaltjesdruk geeft behandeling met Vydate® 10G forse meeropbrengst

Publicatiedatum: 18-03-2019

Dat Vydate® 10G het meest effectieve middel is voor het bestrijden van aaltjes bleek ook afgelopen jaar weer heel duidelijk uit onderzoek uitgevoerd door HLB. Het proefveld lag op een perceel met een hoge aaltjes druk in de buurt van Sellingen (Gr). Hier lieten zowel de rijenbehandeling met 10 kg Vydate® 10G per hectare als de volveldbehandeling met 20 kg Vydate® 10G per hectare flinke meeropbrengsten zien van respectievelijk 51 en 92 procent (zie tabel).

Corteva Agriscience laat al jaren dit soort proeven uitvoeren en ieder jaar komt Vydate® 10G ten opzichte van het alternatieve granulaat als beste uit de bus. Dit keer bedroeg de meeropbrengst zelfs respectievelijk 51 en 92 procent, waar het alternatieve product bleef steken op een meeropbrengst van 13 procent door de droge omstandigheden. Ook onder de droge omstandigheden van afgelopen jaar, biedt Vydate® 10G door haar goede oplosbaarheid en systemische werking een bedrijfszekere oplossing tegen aaltjes. Door de systemische werking heeft Vydate® 10G ook een werking tegen bladluizen en de eerste generatie Coloradokevers. Het granulaat kan onder alle weersomstandigheden op alle grondsoorten worden toegepast. Onder andere bij de teelt van aardappelen, uien, bieten, wortels en bollen.

Bereken het rendement van een aaltjes behandeling met de aaltjes calculator.

 

Onderzoek HLB, Sellingen, 2018


In de rij of volvelds behandelen
Proefresultaten bevestigen jaar op jaar dat Vydate 10G het sterkste middel tegen aaltjes is. Het is daarom niet voor niets het meest gebruikte product tegen aaltjes in Nederland. Maar wanneer kies je nu voor een rijenbehandeling (10 kg/ha) of een volveldsbehandeling (20 kg/ha)? Dit hangt sterk af van de situatie op het perceel. Welke aaltjes zitten er en hoeveel zitten er? Een grondmonster kan hier duidelijkheid in geven. Daarnaast hebben factoren zoals de pH, het organische stofgehalte van de grond en de rassenkeuze invloed op de juiste dosering van Vydate® 10G. Uw adviseur kan u hierbij adviseren.

Enkele situaties waarbij een 20 kg volveldbehandeling zeker te overwegen is:

  • Als u te maken heeft met virulentere populaties, die ook bij resistente aardappelrassen schade veroorzaken. In dat geval is het belangrijk dat de vermeerdering van aaltjes wordt tegen gegaan. Hierbij heeft de langere werkingsduur van een 20 kg volvelddosering duidelijke voordelen.
  • Bij een aantasting door het wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi) zien we bovengronds aan het gewas vrijwel niks. Maar ondergronds zijn de gevolgen van dit aaltje des te beter zichtbaar. Bij zware aantasting zien de aardappelen er als oliebollen uit. Deze zijn niet meer geschikt voor consumptie. Een 20 kg volvelddosering geeft in deze gevallen een veel hoger percentage knollen dat vrij is van aantasting.
  • Er komen steeds meer percelen waar meerdere soorten aaltjes tegelijk voor komen. Bij dit soort mengbesmettingen geeft een 20 kg volvelddosering al snel financieel een veel beter resultaat.
     

Onderstaande foto's zijn op dezelfde dag genomen

Onbehandeld vs. volveldbehandeling met 20 kg Vydate® 10G

 

Onbehandeld vs. rijenbehandeling met 10 kg Vydate® 10G

 

Onbehandeld vs. rijenbehandeling met 7,5 kg Middel N

Overige berichten

Winnaar aaltjesquiz 2019 bekend
(Neven)werking Vydate® 10G tegen verschillende (bodem)insecten
Veel vooruitgang in bca-resistente rassen
BO-Akkerbouw krijgt geld voor onderzoek chitwoodi en erwinia
Nuttige aaltjes ongevoelig voor Vydate
Alleen Vydate waar de aaltjesdruk hoog is
Maatschap Schuiring wint hoofdprijs: een professionele drone!
Voorkom problemen met chitwoodi
Vydate lijkt positieve invloed te hebben op Mycorrhiza