logo
logo

Voorkom problemen met chitwoodi

Publicatiedatum: 12-03-2018

Het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi verspreidt zich de laatste jaren sterk. In 4 jaar tijd is het aantal besmette percelen pootaardappelen in risicogebieden verdubbeld.

Meloidogyne chitwoodi geeft al bij lage besmetting grote kwaliteitsschade in met name aardappelen en peen. Chitwoodi is daarnaast een quarantaine-organisme. Het controleren op de aaltjes en de bestrijding van besmettingen blijft verplicht, ook in de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening die eind 2019 van kracht wordt. 

Pootgoed, bloembollen en planten van een besmet perceel worden afgekeurd, met grote economische schade tot gevolg. Uitbreiding voorkomen is dus van groot belang.

Vermeerdering voorkomen
Chitwoodi verspreidt zich via aanhangende grond, plantmateriaal en verstuiving. Het aaltje vermeerdert zich snel op veel gewassen en onkruiden. Groenbemesters spelen daarom een sleutelrol in de vermeerdering óf bestrijding van Meloidogyne chitwoodi.

De opkomst van groenbemestermengsels speelt de vermeerdering van chitwoodi in de kaart. Veel populaire mengsels bevatten soorten die schadelijke aaltjes, waaronder ook chitwoodi, sterk vermeerderen!

Groenbemesters die chitwoodi vermeerderen:
- Niet-resistente bladrammenas
- Japanse haver
- Italiaans raaigras
- Alexandrijnse klaver
- Gele, bruine en Ethiopische mosterd
- Klavers en wikken

Neem bij mogelijke aaltjesbesmetting geen risico en zaai geen waardplanten als groenbemester.

Bron: Boerenbusiness 

 

Overige berichten

Maatschap Schuiring wint hoofdprijs: een professionele drone!
Nuttige aaltjes ongevoelig voor Vydate
Vydate lijkt positieve invloed te hebben op Mycorrhiza
Chitwoodi rukt op
Alleen combinatie van maatregelen kan aardappelteelt beschermen
HLB: onderschat AM-problematiek niet
Mengsels groenbemester drukken aaltjesbesmetting
Openheid over problemen op percelen is winst
Aaltjes zijn vaak ongrijpbaar voor uientelers