Adviezen van aaltjesexpert Egbert Schepel

Egbert Schepel werkt bij Hilbrands Laboratorium (HLB) in Wijster. Het is een onderzoeks- en adviseringsbureau voor plant- en bodemgezondheid. Het adviesbureau focust op drie pijlers: onderzoek, diagnose en advies. HLB beschikt over diverse laboratoria, klimaatcellen, bewaarcellen en vele proefvelden. We spreken met Egbert over aaltjes en de bestrijding daarvan.

 

ONTWIKKELINGEN IN AALTJES


“Er zit heel veel verschil tussen virulente aaltjespopulaties. Het is niet zo dat je maar één soort virulente populatie hebt.”

Egbert adviseert alert te zijn op aaltjes en alles in het werk te stellen de verspreiding van aaltjes tegen te gaan. “De virulentie van aardappelcysteaaltjes neemt toe. Chitwoodi verspreidt zich verder in Nederland. Ook stengelaaltjes moet je in de gaten houden. In de consumptieaardappelenteelt is kringerigheid door trichodoïde in combinatie met tabaksratelvirus een hele belangrijke. Dus er zijn meerdere aaltjessoorten waar we alert op moeten zijn.” 

Bekijk de video:

 

 

HOE KUNNEN WE AALTJES BEHEERSEN?


“Het eerste wat akkerbouwers moeten doen om aaltjes te beheersen is bemonsteren. Weten wat er in hun percelen zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste."

Egbert adviseert als eerste om percelen voor aardappelteelt te bemonsteren. “Stel op basis van de monsteruitslagen een plan op. Daarin neem je resistente rassen, een ruime rotatie en een evenwichtig bouwplan op. Als je in je bouwplan ziet dat je op bepaalde plekken niet goed uitkomt, pas dan een granulaat toe.”

Bekijk de video:

 

 

ONTWIKKELINGEN IN AALTJES (2016)


“Heb je veel schadelijke aaltjes dan is toepassing van granulaat essentieel”


Bekijk de video:


Nematoden
Egbert, de aaltjes-dokter voor intimi, vertelt met veel enthousiasme over deze bodembewoners. Wat volgt is een monoloog over aaltjes en de bestrijding van de schadelijke varianten. “Vergeet niet dat aaltjes nodig zijn. Het zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriën, schimmels of insecten. Nematoden, de wetenschappelijke naam voor aaltjes, komen in een gezonde bodem heel veel voor. Per vierkante meter 4 tot 10 miljoen! Slechts een klein aantal soorten zijn schadelijk. Deze schadelijke aaltjes kunnen er voor zorgen dat de opbrengst van de oogst met wel 10 tot 20% afneemt. Het is dus belangrijk dat we voorkomen dat deze aaltjessoorten zich kunnen vermeerderen.”

Virulentere populaties in opkomst
“Momenteel zien we dat er virulentere aardappelcystenaaltjes populaties in opkomst zijn. Deze populaties vormen cysten op wortels van rassen die getoetst zijn op resistentie. We moeten dus actie ondernemen. Voor de korte termijn betekent het voornamelijk kiezen op basis van kennis. Samen met de teler aan tafel bespreken we de besmettingsgraad, welke aaltjes zijn actief, wat is het percentage organische stof? Daarnaast kijken we naar de grondsoort en het ras. Deze gegevens voer ik in ons unieke digitale Aaltjes-Adviesmodel in. Een model waarin we heel veel data over aaltjes, grondsoorten en rassen hebben verzameld. Als ik de actuele data van de teler invoer, krijg ik een advies over de beste aanpak per ras. Zo gaan we op korte termijn de strijd met de aaltjes aan. Belangrijk is dat de telers meten en weten. Het is de sleutel naar een betere opbrengst.”

Nieuwe rassen ontwikkelen
“Voor de langere termijn is de opgave complexer. We moeten nieuwe, resistente rassen ontwikkelen. Maar het probleem is dat de nieuwe populaties een heel divers beeld tonen. We weten nog niet waar tegen we moeten beschermen. Als we dat hebben onderzocht, kunnen we gericht aan de slag. Bij het ontwikkelen van rassen kiezen we altijd voor een breed verdedigingsmechanisme gericht op een standaardpopulatie. Daar zit ook direct de crux. Een standaardpopulatie bestaat niet in de praktijk. Elke populatie verschilt en je kunt dus nooit 100% bescherming bieden. Een niet-zo-standaard populatie kan deze ‘gaten in de bescherming’ gebruiken om toe te slaan.”

Granulaat essentieel
“Heb je schadelijke aaltjes dan is het belangrijk om de mate van besmetting vast te stellen. Deze data voer ik in ons systeem en op basis daarvan kom ik tot een advies. Heb je veel schadelijke aaltjes dan is toepassing van granulaat essentieel. Vraag is altijd wat de beste toepassing is: volvelds of rijen. Ons model geeft daarop een helder antwoord. Als er veel vrijlevende aaltjes zijn, dan is volveldstoepassing vaak het advies. Bij alle  combinaties van schadelijke aaltjes is het sterk afhankelijk van de mate van besmetting welke toepassing en welke dosering juist is.”

Geduchte tegenstander
“Ik zeg niet dat volveldstoepassing altijd de beste optie is. Het vraagt namelijk ook extra investering. Granulaat is een kostenpost en dus dient het afgezet te worden tegen de opbrengsten. Maar niets doen is geen optie, aangezien de populatie zich dan probleemloos vermeerdert en de schade in de loop der jaren groeit. Bovendien is niets doen geen optie omdat een aaltje zich ook nog eens makkelijk verspreidt. Via laarzen, grond aan landbouwgereedschap en zelfs de lucht (vooral cysteaaltjes) wordt een aaltje verplaatst. Het is dus heel belangrijk dat u bestrijdt en zorgt dat uw materialen, kleding en schoenen goed schoon zijn gemaakt nadat u van het perceel afkomt. Schadelijk aaltjes vragen en verdienen onze aandacht. Maar gelukkig hebben schadelijke aaltjes in veel gewassen met Vydate een geduchte tegenstander en is iedereen blij dat het verkrijgbaar is”, aldus Egbert Schepel.

Aaltjes.net maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies die nodig zijn om je advertenties van Aaltjes te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.