logo
logo

Proefresultaten

In opdracht van Dupont is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van Vydate® 10G. Resultaat: de bedrijfszekere werking onder diverse omstandigheden wordt ieder jaar weer bevestigd. Zowel in droge als in natte jaren geeft Vydate® 10G een betrouwbare werking tegen aaltjes. Ook de aanpak van alle aaltjessoorten is jaar in jaar uit een groot voordeel van Vydate® 10G.

 • Zetmeelaardappelen
  In zetmeelaardappelen bestaat de schade die aaltjes veroorzaken hoofdzakelijk uit opbrengstderving. Problemen met het aardappelcystenaaltje (Globodera pallida en Globodera rostochiensis) zijn door de komst van resistente rassen veel minder geworden. Vrijlevende aaltjessoorten, zoals het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans), vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus spp en Paratrichodorus spp) en wortelknobbelaatjes (Meloidogyne spp) komen op steeds meer percelen voor. Op veel percelen worden besmettingen met meerdere soorten aaltjes gevonden. Uit proeven (2000-2007) blijkt dat Vydate® 10G niet alleen goed werkt tegen aardappelcystenaaltjes, maar ook een prima bescherming biedt tegen vrijlevende aaltjes. Vydate® 10G geeft tevens bij een volveldstoepassing (in vergelijking met een rijentoepassing) circa 10% meer opbrengst. De investering in een volveldstoepassing betaalt zich hiermee dubbel en dwars terug!
  Proefresultaten zetmeelaardappelen
   
 • Consumptie- en pootaardappelen
  In deze teelten zijn de aaltjesbesmettingen meestal niet zo hoog dat er door aaltjesaantasting directe opbrengstschade ontstaat. Wel kunnen er kwaliteitsproblemen ontstaan. Zo kan er bijvoorbeeld door de overdracht van Tabaksratelvirus kringerigheid of stengelbont optreden. Ook wortelknobbelaaltjes kunnen grote kwaliteitsproblemen veroorzaken. De toepassing van Vydate® 10G beperkt kwaliteitsverlies door aaltjes. Bovendien vermindert de vermeerdering van deze aaltjes. De opbouw van de populatie wordt hierdoor vertraagd.
  Proefresultaten consumptie- en pootaardappelen
   
 • Lelies
  Aantasting door wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) geeft een achterblijvende groei en een slecht ontwikkeld wortelstelsel. Toepassing van Vydate® 10G beperkt de schade van wortellesieaaltje en resulteerde in een hoger gemiddeld bolgewicht en een beter ontwikkeld wortelstelsel.
  Proefresultaten lelie