logo
logo

Toelating Vydate® 10G

Aardappelen

In aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen) kan Vydate® 10G ingezet worden als volvelds- of toplaagbehandeling voor het poten, en als rijenbehandeling tijdens het poten.

 • Volveldsbehandeling
  Vydate® 10G vlak voor, of tijdens het pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Het middel zo gelijkmatig mogelijk strooien met daarvoor geschikte apparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10-15 cm.

  Dosering: 40 kg/ha
   
 • Toplaagbehandeling
  Bij natte grondontsmetting is de aaltjesbestrijding in de toplaag het slechtst. Op ontsmette percelen waar de grond niet kerend is bewerkt kan Vydate® 10G worden gestrooid en in de toplaag (5 cm) worden ingewerkt.

  Dosering: 20 kg/ha
   
 • Rijenbehandeling
  Tijdens het poten kan met op de pootmachine opgebouwde apparatuur Vydate® 10G in de aardappelrug worden gestrooid in een strook van 25-30cm. Hierdoor wordt de beginontwikkeling van het gewas bevorderd, waardoor de eigenschappen van resistente rassen beter tot hun recht komen. Opbrengstschade van met name aardappelcystenaaltjes, wortellesieaaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende wortelaaltjes wordt hierdoor grotendeels voorkomen.

  Dosering: 10kg/ha

Bieten

Ter voorkoming van schade door bietencystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende aaltjes, bietenkever en springstaarten Vydate® 10G tijdens het zaaien in de zaaivoor aanbrengen met een daarvoor geschikte granulaatstrooier. Met name schade veroorzaakt door aaltjes tijdens de beginontwikkeling van het gewas wordt voorkomen.

Dosering:

 • Bietencystenaaltje: 25 kg/ha
 • Wortelknobbelaaltjes: 15 kg/ha
 • Vrijlevende wortelaaltjes: 10 kg/ha
 • Bietenkever en springstaarten: 7.5 kg/ha

UIEN

Aaltjes kunnen veel schade veroorzaken in zaaiuien en eerstejaars plantuien. Met name het stengelaaltje kan zorgen voor grote opbrengstverliezen en kwaliteitsverlaging. Vydate® 10G heeft een toelating in zaaiuien en 1e jaarsplantuien.

Dosering (rijentoepassing): 20 kg/ha

 

Lelies

Vydate® 10G kan voor of na het planten ingezet worden tegen wortellesieaaltjes.

 • Voor planten:
  Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 - 15 cm.
   
 • Na het planten:
  Direct na het planten (in ieder geval voor opkomst van het gewas) een éénmalige rijenbehandeling boven de geplante bollen uitvoeren met daarvoor in aanmerking komende apparatuur waarmee het middel in de grond wordt gebracht en direct wordt toegedekt.

  Dosering: 40 kg per ha.

Wortelen

Vydate® 10G kan als rijenbehandeling tijdens het zaaien of als volveldstoepassing kort voor of tijdens het zaaien worden ingezet tegen vrijlevende aaltjes, wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes.

 • Rijentoepassing
  Het middel tijdens het zaaien in de zaaivoor aanbrengen door middel van een aan de zaaimachine gekoppelde daartoe geëigende granulaatstrooier of apparaat.

  Dosering: 10 kg per ha, gebaseerd op een rugafstand van minimaal 50 cm.
   
 • Volveldstoepassing
  Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 à 15 cm.

  Dosering: 40 kg per ha.

Spruitkool

Teelt in de vollegrond van spruitkool, ter bestrijding van bietencystenaaltjes. Vydate® 10G moet homogeen worden verdeeld. Het vereist goed afgestelde strooiapparatuur om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden. Ter beperking van schade door bietencystenaaltjes het middel kort voor het uitplanten strooien en direct inwerken met een frees of een ander werktuig waarmee een gelijkmatige menging wordt bereikt.

Dosering: 40 kg per hectare.

Cichorei

Vrijlevende aaltjes kunnen veel schade toebrengen in cichorei.

Dosering (rijentoepassing): 10 kg/ha

Witlof

Vydate® 10G beschermt uw gewas tegen groeiremming en opbrengstderving als gevolg van vrijlevende aaltjes.

Dosering (rijentoepassing): 10 kg/ha

Prei

Vydate® 10G beschermt uw gewas tegen groeiremming en opbrengstderving als gevolg van vrijlevende aaltjes.

Dosering (rijentoepassing): 20 kg/ha

Bloemisterijgewassen

Tegen aaltjes in de grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen. Het middel voor het uitplanten gelijkmatig volvelds uitstrooien en direct daarna inwerken tot een diepte van 15 cm.

Dosering: 400 gram per are.

Potplanten

Ter voorkoming van schade door aaltjes (onder andere wortelknobbelaaltjes) de potgrond direct voor het oppotten behandelen.

Dosering: 40 gram per m3 grond.

Bloemzaadgewassen

Het middel voor het zaaien gelijkmatig volvelds uitstrooien en direct daarna inwerken of tijdens het zaaien met aangepaste zaaiapparatuur een rijenbehandeling uitvoeren in de zaaivoor.

Dosering: 400 gram per are (volvelds) of 0.5 gram per strekkende meter bij een rijafstand van 50 cm (rijenbehandeling).

Boomkwekerijgewassen

Ter voorkoming van schade door aaltjes het middel kort voor het zaaien of planten gelijkmatig volvelds strooien en direct daarna inwerken. Met deze behandeling wordt meestal geen afname van de aaltjesbesmetting bereikt, maar wordt groeiremming door aaltjes voorkomen.

Dosering: 400 gram per are.

Aardbeien

Uitsluitend in vermeerdingsvelden van aardbeien tegen aaltjes het middel vlak voor het planten gelijkmatig volvelds strooien en ongeveer 15 cm diep inwerken.

Dosering: 40 kg per ha

 

 

 

 

 


 

Aaltjes.net maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies die nodig zijn om je advertenties van Aaltjes te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.