Stengelaaltje

Het stengelaaltje komt vooral voor op zwaardere gronden. Het aaltje veroorzaakt ingezonken plekken op de knollen en droogrot die diep in de knol kan doordringen. De aantasting gaat in de bewaring door. Bovengronds zijn zware aantastingen zichtbaar aan de planten die in groei achterblijven en/of bladmisvormingen, verdikte bladstelen en holle stengels laten zien. De waardplanten zijn voor dit aaltje heel divers. 

Levenscyclus

Het stengelaaltje overleeft zeer lang in de grond. Besmette percelen zijn moeilijk weer vrij van aaltjes te krijgen. Stengelaaltjes hebben 5 tot 7 cycli per jaar. Per cyclus gaat het om 500 eitjes.

Afbeelding: de levenscyclus van het stengelaaltje.

Schade per gewas