Toelating nematicide Vydate 10G

Vydate 10G is zowel in de rij als volvelds in te zetten in onder andere de aardappel-, uien-, bieten-, wortel- en bollenteelt.

Aardappelen
In aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen) kan Vydate 10G ingezet worden als volvelds- of toplaagbehandeling voor het poten en als rijenbehandeling tijdens het poten.

Volveldsbehandeling
Vydate® 10G vlak voor, of tijdens het pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Het middel zo gelijkmatig mogelijk strooien met daarvoor geschikte apparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10-15 cm. Dosering: 40 kg/ha.

Toplaagbehandeling
Bij natte grondontsmetting is de aaltjesbestrijding in de toplaag het slechtst. Op ontsmette percelen waar de grond niet kerend is bewerkt, kan Vydate 10G worden gestrooid en in de toplaag (5 cm) worden ingewerkt. Dosering: 20 kg/ha.

Rijenbehandeling
Tijdens het poten kan (met op de pootmachine opgebouwde apparatuur) Vydate 10G in de aardappelrug worden gestrooid in een strook van 25-30cm. Dit bevordert de beginontwikkeling, waardoor de eigenschappen van resistente rassen beter tot hun recht komen. Opbrengstschade van met name aardappelcysteaaltjes, wortellesieaaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende wortelaaltjes wordt hierdoor grotendeels voorkomen. Dosering: 10kg/ha.

Bieten
In bieten wordt Vydate 10G ingezet om schade door bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende aaltjes, bietenkever en springstaarten te voorkomen. Het middel tijdens het zaaien in de zaaivoor aanbrengen met een daarvoor geschikte granulaatstrooier. Hierdoor wordt met name schade veroorzaakt door aaltjes tijdens de beginontwikkeling van het gewas voorkomen.

 • Doseringen
  Bietencysteaaltje: 25 kg/ha
  Wortelknobbelaaltjes: 15 kg/ha
  Vrijlevende wortelaaltjes: 10 kg/ha
  Bietenkever en springstaarten: 7.5 kg/ha

Uien
Aaltjes kunnen veel schade veroorzaken in zaaiuien en eerstejaars plantuien. Met name het stengelaaltje kan zorgen voor grote opbrengstverliezen en kwaliteitsverlaging. Vydate 10G heeft een toelating in zaaiuien en eerstejaars plantuien. Dosering (rijentoepassing): 20 kg/ha.

Lelies
Vydate 10G kan voor of na het planten ingezet worden tegen wortellesieaaltjes.

 • Voor het planten
  Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 - 15 cm. Dosering: 40 kg/ha.
 • Na het planten
  Direct na het planten (in ieder geval voor opkomst van het gewas) een éénmalige rijenbehandeling boven de geplante bollen uitvoeren met daarvoor in aanmerking komende apparatuur waarmee het middel in de grond wordt gebracht en direct wordt toegedekt. Dosering: 40 kg/ha.

Wortelen
Vydate 10G kan als rijenbehandeling tijdens het zaaien of als volveldstoepassing kort voor of tijdens het zaaien worden ingezet tegen vrijlevende aaltjes, wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes.

 • Rijentoepassing
  Het middel tijdens het zaaien in de zaaivoor aanbrengen door middel van een aan de zaaimachine gekoppelde daartoe geëigende granulaatstrooier of apparaat. Dosering: 10 kg per ha (gebaseerd op een rugafstand van minimaal 50 cm).
 • Volveldstoepassing
  Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 à 15 cm. Dosering: 40 kg per ha.

Spruitkool
In de vollegrondsteelt van spruitkool wordt Vydate 10G ingezet ter bestrijding van het bietencystenaaltje. Het middel moet homogeen worden verdeeld. Ter beperking van schade door bietencysteaaltjes het middel kort voor het uitplanten strooien en direct inwerken met een frees of een ander werktuig waarmee een gelijkmatige menging wordt bereikt. Dosering: 40 kg per hectare.

Cichorei
Vrijlevende aaltjes kunnen veel schade toebrengen in cichorei. Dosering (rijentoepassing): 10 kg/ha

Witlof
Vydate 10G beschermt het gewas tegen groeiremming en opbrengstderving als gevolg van vrijlevende aaltjes. Dosering (rijentoepassing): 10 kg/ha

Prei
Om groeiremming en opbrengstderving ten gevolg van vrijlevende aaltjes te voorkomen, wordt Vydate 10G toegepast in de preiteelt. Dosering (rijentoepassing): 20 kg/ha.

Bloemisterijgewassen
Vydate 10G beschermt tegen aaltjes in de grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen. Het middel voor het uitplanten gelijkmatig volvelds uitstrooien en direct daarna inwerken tot een diepte van 15 cm. Dosering: 400 gram per are.

Potplanten
Ter voorkoming van schade door aaltjes (onder andere wortelknobbelaaltjes) in potplanten, de potgrond direct voor het oppotten behandelen. Dosering: 40 gram per m3 grond.

Bloemzaadgewassen
Het middel voor het zaaien gelijkmatig volvelds uitstrooien en direct daarna inwerken of tijdens het zaaien met aangepaste zaaiapparatuur een rijenbehandeling uitvoeren in de zaaivoor. Dosering: 400 gram per are (volvelds) of 0,5 gram per strekkende meter bij een rijafstand van 50 cm (rijenbehandeling).

Boomkwekerijgewassen
Ter voorkoming van schade door aaltjes het middel kort voor het zaaien of planten gelijkmatig volvelds strooien en direct daarna inwerken. Met deze behandeling wordt meestal geen afname van de aaltjesbesmetting bereikt, maar wordt groeiremming door aaltjes voorkomen. Dosering: 400 gram per are.

Aardbeien
Uitsluitend in vermeerdingsvelden van aardbeien tegen aaltjes het middel vlak voor het planten gelijkmatig volvelds strooien en ongeveer 15 cm diep inwerken. Dosering: 40 kg per ha.

Aaltjes.net maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies die nodig zijn om je advertenties van Aaltjes te tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.