Vrijlevende wortelaaltje

Het vrijlevende wortelaaltje (Trichodorus en Patriochodorus) komt vooral op lichtere gronden voor en kan erg schadelijk zijn. Het aaltje tast de wortels en ondergrondse stengeldelen aan. Door het vormen van zijwortels krijgt het wortelstelsel een bossig aanzien.

Levenscyclus

Naast directe schade kunnen vrijlevende aaltjes ook het tabaksratelvirus overbrengen. Dit virus veroorzaakt afhankelijk van het aardappelras stengelbont in het loof en/of kringerigheid in de knollen. Een bouwplan biedt weinig mogelijkheden tot onderdrukking, maar de keuze van groenbemesters heeft wel invloed. Vrijlevende wortelaaltjes hebben 3 tot 4 cycli per jaar. Een cyclus duurt 7 tot 8 weken. Per cyclus gaat het om 40 eitjes.

Afbeelding: de levenscyclus van het vrijlevende wortelaaltje.