Wortellesieaaltje

Het wortellesieaaltje komt vooral voor op zandgronden. De gevaarlijkste soort is de Pratylenchus penetrans. Het aaltje veroorzaakt langwerpige bruine tot zwarte plekjes op plantenwortels. In het veld zijn plekken te zien die achter blijven in groei, vergelijkbaar met het schadebeeld van aardappelcysteaaltjes. Het wortellesieaaltje is vaak aanwezig in combinatie met andere aaltjessoorten. Het remt de groei en veroorzaakt kwaliteitsverlies. Beheersing van het aaltje is moeilijk door de brede waardplantenreeks. Daarnaast maakt het aaltje de plant gevoeliger voor aantasting door verwelkingsziekte (Verticilium).

Levenscyclus

Het Wortellesieaaltje heeft 2 tot 3 cycli per jaar met 30 tot 40 eitjes per cyclus.

Afbeelding: de levenscyclus van het wortellesieaaltje.

Schade per gewas